Ockragult ängsfly
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ockragult ängsfly Eremobia ochroleuca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eremobia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775). Ockragult ängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 33-36 mm. Larven lever på blommor och frön av diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer