Tallfly
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tallfly Panolis flammea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Panolis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775). Tallfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på tall, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer