Boksikelvinge
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Boksikelvinge Watsonalla cultraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775), hane, hona. Boksikelvinge förekommer sällsynt från Sk till Ds. Vingbredd 21-33 mm. Larven lever på bok, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer