Brämluggmal
Coptotriche marginea (Haworth, 1828)

Brämluggmal Coptotriche marginea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coptotriche marginea (Haworth, 1828). Brämluggmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-8 mm. Huvudhår brunaktiga. Antenner brungula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna ockragula med en tydlig mörkare framkant samt en mörkare fläck i bakre delen av spetsen. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmark, stenmurar och liknande där det växer björnbär och blåhallon.

Associationer

Näringsväxt: Rubus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer från Maj till mitten av augusti. Larven är ljusgrön med mörk tarm och gör en veckad mina på bladets översida där exkrementerna kastas ut genom en springa i minans kant. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven efter övervintring.

Utbredning

Förekommer längs ostkusten från Blekinge till Södermanland. I övriga norden finns den i östra Danmark, södra Finland men saknas i Norge. Mina av Brämluggmal Coptotriche marginea i björnbärsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer