Parasgräsminerarmal
Elachista excelsicola Braun, 1948

Parasgräsminerarmal Elachista excelsicola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista excelsicola Braun, 1948. Parasgräsminerarmal förekommer sällsynt i Hs, Jä, Pi och To. Vingbredd 8-12 mm. Larven är okänd. Synonym Elachista parasella Traugott-Olsen, 1974.

Mediafiler på webben
Läs mer