Gökärtsstyltmal
Micrurapteryx gradatella (Herrich-Schäffer, 1855)

Gökärtstyltmal Micrurapteryx gradatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Micrurapteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Micrurapteryx gradatella (Herrich-Schäffer, 1855). Gökärtstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvud vitt. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarna mörkt bronsbruna med vit teckning och en ljus linje längs hela bakkanten. Bakvingar mörkt brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och ängsmarker, åkerkanter och liknande.

Associationer

Näringsväxt: Lathyrus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är ljusgul med brunt huvud. Den minerar i bladets översida och gör fläckminor som oftast täcker bladet helt. Förpuppningen sker inuti minan.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Småland till Hälsingland. I övriga Norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark. Mina av Gökärtstyltmal Micrurapteryx gradatella i gökärtsblad. (prep MC 980)

Mediafiler på webben
Läs mer