Ormbunksmätare
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

Ormbunksmätare Petrophora chlorosata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Petrophora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763), hane. Ormbunksmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på örnbräken, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer