Rosenvecklare
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)

Rosenvecklare Notocelia cynosbatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758). Rosenvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i april maj i hopspunna skott på nypon och rosor, förpuppning i näringsväxten. Synonym Phalaena tripunctana Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer