Knappsävdystermal
Monochroa lucidella (Stephens, 1834)

Knappsävdystermal Monochroa lucidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa lucidella (Stephens, 1834). Knappsävdystermal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-17 mm. Larven lever i stjälken på knappsäv.

Mediafiler på webben
Läs mer