Större mantelfly
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)

Större mantelfly Xylena exsoleta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758). Större mantelfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 55-70 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer