Vinkelbandat ordensfly
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)

Vinkelbandat ordensfly Catocala nupta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catocala nupta (Linnaeus, 1767). Vinkelbandat ordensfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 73-80 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning mellan blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer