Lappigelkottspinnare
Pararctia lapponica (Thunberg, 1791)

Lapsk igelkottspinnare Pararctia lapponica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pararctia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pararctia lapponica (Thunberg, 1791). Lapsk igelkottspinnare förekommer sällsynt från Nb till To. Vingbredd 38-45 mm. Larven lever på bl. a. hjortron, dvärgbjörk och odon, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer