Skarplinjerad krisslesäckmal
Coleophora conyzae Zeller, 1868

Skarplinjerad krisslesäckmal Coleophora conyzae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora conyzae Zeller, 1868. Skarplinjerad krisslesäckmal förekommer tämligen sällsynt på Öl och Go. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i en hårig bladsäck på krissla.

Mediafiler på webben
Läs mer