Källfly
Hypena crassalis (Fabricius, 1787)

Källfly Hypena crassalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypena crassalis (Fabricius, 1787), hane, hona. Källfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på blåbär och odon, förpuppning i en tunn spånad på marken. Synonym Noctua frontis Thunberg, 1788

Mediafiler på webben
Läs mer