Musslor
Bivalvia

Sveriges sötvattensstormusslor T2 Jacob Bergengren

Texter: Ted von Proschwitz, Stefan Lundberg CC-BY



Musslor lever i sött, bräckt eller salt vatten och kännetecknas av att de har två skal som hänger ihop med ett ligament, ett slags elastiskt band. Det finns cirka 20 000 nu levande arter av musslor. De flesta lever grävande i bottensediment eller sitter fast på bottnen, medan vissa är fastsittande på andra djur.

Nyckel

Bestämningstabell för nordiska arter av sötvattenslevande stormusslor
1a. Skal spetsvinkligt triangulärt; umbo belägen i änden av det spetsiga partiet........................................................................................................ vandrarmussla
1b. Skal ej spetsvinkligt triangulärt; umbo belägen på skalets överkant... 2
2a. Skal relativt tjockt; låständer finns ............................................................................... 3
2b. Skal relativt tunt; låständer saknas ................................................................................ 6
3a. Låsapparat med endast huvudtänder ............................................. flodpärlmussla
3b. Låsapparat med både huvud- och sidotänder ......................................................... 4
4a. Skal ungefär likartat rundat i bak- och framänden; huvudtänder kraftiga, kilformade; de vänstra huvudtänderna separerade från varandra, liggande på linje ........................................................................................ tjockskalig målarmussla
4b. Skal med spetsigt utdragen bakände och rundad framände; huvudtänder tunna eller måttligt kraftiga; de vänstra huvudtänderna förbundna eller delvis täckande varandra....................................... 5
5a. Skalets underkant nästan rak, parallell med överkanten; samtliga huvudtänder tunna; den bakre vänstra huvudtanden överlappande till stor del den främre eller reducerad och då mycket mindre än den främre .................................................................................... äkta målarmussla
5b. Skalets underkant bågformigt böjd, ej parallell med överkanten; höger huvudtand tämligen kraftig, smalt kilformad; bakre vänstra huvudtanden högre men oftast kortare än den främre och föga överlappande denna ................................................................................................... spetsig målarmussla
6a. Skal starkt plattat; frampartiet påfallande lågt och kort; umbonalskulptur i form av oregelbundna, snedställda upphöjningar .................................................................................................. flat dammussla
6b. Skal ej starkt plattat; frampartiet ej påfallande lågt och kort; umbonalskulptur i form av långsträckta, vågiga åsar ............................................... 7
7a. Skalets över- och underkanter tenderar till parallellitet; umbonalskulpturen parallell med skalets tillväxtlinjer; utströmningssifon smal med långa papiller; mjukdelar orange ............................ större dammussla
7b. Skalets över- och underkanter tenderar att divergera bakåt; umbonalskulpturen snett överkorsande skalets tillväxtlinjer; utströmningssifon bred med korta papiller; mjukdelar grå-grågula ........................................................................................................ vanlig dammussla 

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer