Asknätfjäril
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

Asknätfjäril Euphydryas maturna T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758), hona, undersida. Asknätfjäril förekommer mycket sällsynt i Sk samt på några platser i Bergslagen, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 38-46 mm. Larven lever främst på ask men även andra örter, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer