Halmgult gräsmott
Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Halmgult gräsmott Agriphila straminella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775). Halmgult gräsmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-23 mm. Larven lever från september till maj i vävrör på gräs, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Agriphila culmella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer