Ljusgul trymal
Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)

Ljusgul trymal Ypsolopha nemorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758). Ljusgul trymal.

Beskrivning

Vingbredd 20-24 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna gulvita med en tydligt utdragen spets. Ett antal utströdda, svarta fjäll över hela vingytan samt en mindre svart fläck mot bakkanten. Vingribbor brunaktiga. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer try.

Associationer

Näringsväxt: Lonicera xylosteum.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en brunaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer