Gråblek malmätare
Eupithecia ochridata Schütze & Pinker, 1968

Gråblek malmätare Eupithecia ochridata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia ochridata Schütze & Pinker, 1968. Gråblek malmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever på diverse örter och buskar bl. a. renfana och fältmalört, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer