Lusernguldmal
Phyllonorycter insignitellus (Zeller, 1846)

Lusernguldmal Phyllonorycter insignitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter insignitellus (Zeller, 1846). Lusernguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår mörkbruna framtill, beige baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är som regel sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar och öppna miljöer där det växer ärtväxter.

Associationer

Näringsväxter: Medicago, Lotus, Trifolium, Vicia.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, med kraftiga längsveck som drar ihop bladets kanter nedåt så att det bildar ett rör. Förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Dalarna, främst östkusten. I övriga Norden finns den i Danmark, en lokal i Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer