Triftskottvecklare
Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)

Triftskottvecklare Lobesia littoralis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845). Triftskottvecklare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i april maj samt på hösten i blomhuvud och skott av trift, förpuppning i en kokong i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer