Rönnmalmätare
Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)

Rönnmalmätare Eupithecia exiguata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia exiguata (Hübner, 1813). Rönnmalmätare förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer