Vithövdad gräsminerarmal
Elachista albifrontella (Hübner, 1817)

Vithövdad gräsminerarmal Elachista albifrontella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista albifrontella (Hübner, 1817). Vithövdad gräsminerarmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 8-9 mm. Larven minerar i ett flertal olika gräsarter.

Mediafiler på webben
Läs mer