Kilstreckad fjällsäckmal
Coleophora svenssoni Baldizzone, 1985

Kilstreckad fjällsäckmal Coleophora svenssoni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora svenssoni Baldizzone, 1985. Kilstreckad fjällsäckmal förekommer sällsynt i Lu, To. Vingbredd 12-14 mm. Synonym Coleophora tractella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer