Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora siccifolia Stainton, 1856

Gulgrå rönnsäckmal Coleophora siccifolia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora siccifolia Stainton, 1856. Gulgrå rönnsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en ovanligt formad bladsäck på bl. a. björk, rönn, hagtorn och äpple.

Mediafiler på webben
Läs mer