Tempelfly
Dasypolia templi (Thunberg, 1792)

Tempelfly Dasypolia templi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dasypolia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dasypolia templi (Thunberg, 1792). Tempelfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 40-56 mm. Larven lever i stjälken på diverse flockblomster, förpuppning i eller i anslutning till rötterna.

Mediafiler på webben
Läs mer