Puktörnefjädermott
Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)

Puktörnefjädermott Marasmarcha lunaedactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Marasmarcha.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10684)Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811). Puktörnefjädermott förekommer tämligen sällsynt på Öl och Go. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever i maj juni i skott och blad av puktörne, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer