Apelsäckmal
Coleophora spinella (Schrank, 1802)

Apelsäckmal Coleophora spinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora spinella (Schrank, 1802). Apelsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en rörsäck på äpple och hagtorn. Synonym Coleophora serratella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer