Nordlig senapsmal
Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989

Nordlig senapsmal Rhigognostis kuusamoensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989, hane. Nordlig senapsmal.

Beskrivning

Vingbredd 15-19 mm. Huvud ljusgrått, mellankropp brunaktig. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar gråa i framkant som övergår i mörkbrunt bakåt, i bakkanten vågigt ljusgrå samt spetsdelen med en orangebrun fläck. Bakvingar grå. ertewrt

Biologi

Habitat

Finns i björkmiljöer.

Associationer

Näringsväxter: Barbarea, Arabis.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i augusti-september samt efter övervintring maj-juni. Larven lever i ett glest spinn på bl. a. gyllen, förpuppning i en tunn kokong under ett blad.

Utbredning

Förekommer sällsynt i norra Sverige. I övriga Norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer