Sen fältmalörtsäckmal
Coleophora directella Zeller, 1849

Sen fältmalörtsäckmal Coleophora directella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora directella Zeller, 1849. Sen fältmalörtsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i en ullig rörsäck på fältmalört.

Mediafiler på webben
Läs mer