Palsternackplattmal
Depressaria radiella (Goeze, 1783)

Palsternackplattmal Depressaria radiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Depressaria radiella (Goeze, 1783). Palsternackplattmal förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever ofta sällskapligt i blommor och frukter, som den spinner samman, av palsternacka, björnloka och strätta. Synonymer Depressaria pastinacella Duponchel, 1838, Depressaria heracliana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer