Skogsvisslare
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

Skogsvisslare Erynnis tages T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Erynnis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 20-24 mm. Framvingarna mörkbruna med gråsvarta band av fyrkantiga fläckar. Bakvingar enfärgat mörkbruna.

Biologi

Äggen läggs utspridda på växtens blad. Larven är grön- eller rödbrunaktig med en mörk rygglinje.

Habitat

Finns i öppna landskap där dess näringsväxt, käringtand förekommer.

Associationer

Näringsväxt: Lotus corniculatus.

Beteende

Levnadssätt: Fjärilen fäller samman vingarna som ett nattfly då den vilar på natten. Flygtid: Från mitten av maj till början av juli.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad samt Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer