Ekvecklare
Tortrix viridana Linnaeus, 1758

Ekvecklare Tortrix viridana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Tortrix.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(Prep 10493)Tortrix viridana Linnaeus, 1758. Ekvecklare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i juni till en början direkt på de unga skotten senare i en bladrulle på främst ek, förpuppning i bladrullen.

Mediafiler på webben
Läs mer