Tallbarksmal
Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)

Tallbarksmal Elatobia fuliginosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(prep 8442)Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846). Tallbarksmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-22 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med en svagt tecknad diskfläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i torra tallskogar.

Associationer

Larvföda: Insektsrester som finns i larvgången.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven är gulvit med rött huvud och lever i barkgångar på tall som gjorts av stekeln Strongylogaster lineata.

Utbredning

Förekommer sällsynt i östra Sverige. I övriga Norden har den tagits sällsynt i södra Norge och västra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer