Brungrå högstjärt
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)

Brungrå högstjärt Clostera anastomosis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758), hane. Brungrå högstjärt förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 30-44 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i en gles vävnad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer