Grått ekbladmott
Acrobasis sodalella Zeller, 1848

Grått ekbladmott Acrobasis sodalella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Acrobasis sodalella Zeller, 1848. Grått ekbladmott förekommer sällsynt i Sm, Ög, Sö samt på Öl och Go. Vingbredd 21-23 mm. Larven lever från augusti till maj i ett kägelformat blad på ek, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer