Falkstyltmal
Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)

Falkstyltmal Caloptilia falconipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813). Falkstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-15 mm. Huvud brungrått. Antenner ringade i svart och vitt, lika långa som framvingelängden. Framvingar varierande gråbruna med en diffus, trekantig fläck på framkanten samt ett antal spridda fläckar. Bakvingar brungrå. Den liknar vissa former av Caloptilia jurteae men saknar en tydligt tecknad framkantsfläck.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker där det växer al.

Associationer

Näringsväxt: Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger från slutet av juli samt efter övervintring i maj-juni. Larven är ljusgrön med gult huvud. Den gör först en gångkmina som vidgas till en fläck sedan i en omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong under en bladkant.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer