Glänsande backfly
Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775)

Glänsande backfly Agrochola nitida T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775). Glänsande backfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer