Puckligt näbbfly
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Puckligt näbbfly Hypena rostralis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758), hane, hona. Puckligt näbbfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 26-30 mm. Larven lever på humle och nässlor, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer