Gulbandat ordensfly
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)

Gulbandat ordensfly Catocala fulminea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Catocala fulminea (Scopoli, 1763). Gulbandat ordensfly har hittills tagits ett ex i Sk 2001, två ex på Go 2002, ett ex 2003 samt 2 ex på Öl 2003. Vingbredd 51-60 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning mellan blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer