Malörtstjälkvecklare
Eucosma pupillana (Clerck, 1759)

Malörtstjälkvecklare Eucosma pupillana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma pupillana (Clerck, 1759). Malörtstjälkvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever från oktober till maj i stjälk och roten av malört, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer