Äpplerödgump
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)

Äpplerödgump Euproctis chrysorrhoea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Äpplerödgump förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer