Lindbronsmal
Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)

Lindbronsmal Roeslerstammia erxlebella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Roeslerstammia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10126)Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787). Lindbronsmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-14 mm. Huvud rostgult. Antenner grå, med ett vitt band nära spetsen, längden nästan lika lång som framvingen. Framvingarna bronsglänsande med ett rödaktigt lyster. Bakvingar mörkbruna. Arten liknar Euhyponomeuta stanellus men skiljer sig på det vita antennbandet samt vingfärgen som hos E. stanellus är matt.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och i skogsbryn.

Associationer

Näringsväxter: Tilia, Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger från slutet av maj till mitten av augusti. Larven är grön med brunt huvud. Efter kläckning gör den en mina i bladets spets därefter äter den utanpå bladet. Förpuppningen sker i en omvikt bladkant.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i östra Danmark, huvudsakligen södra Norge och hela Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer