Ockragul buskmätare
Macaria brunneata (Thunberg, 1784)

Ockragul buskmätare Macaria brunneata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Macaria brunneata (Thunberg, 1784). Ockragul buskmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på blåbär och odon, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer