Förstamajvecklare
Cydia jungiella (Clerck, 1759)

Förstamajvecklare Cydia jungiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia jungiella (Clerck, 1759). Förstamajvecklare förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i juni augusti i baljorna av gökärt, häckvicker m. fl. , förpuppning i en kokong på marken. Synonym Tortrix perlepidana Haworth, 1811

Mediafiler på webben
Läs mer