Långhornsrätvingar
Ensifera

Vårbitare hona T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


KlassificeringBiologi

Beteende

Läte. Vårtbitarnas spel sker genom att djuren gnider täckvingebaserna mot varandra. Spelorganet syns som ett skrovligt, brunt, nästan halvcirkelformat parti, alldeles bakom halsskölden, på vänster täckvinge. Vänster täckvinge ligger således över motsvarande spelorgan på höger täckvinge. Ekvårtbitaren, däremot, frambringar sitt ljud genom att stampa mot t.ex ett blad.

Livscykel

Hussyrsa, mullvadssyrsa och växthusvårtbitare.
Hussyrsan och växthusvårtbitaren lever i tempererade byggnader, vilket gör dem oberoende av årstidernas växlingar.
Mullvadssyrsan gräver gångar härs och tvärs i fuktig jord, ofta i omedelbar närhet till vattensamlingar och kan likt torngräshoppor övervintra både som larv och som fullvuxen. Äggen läggs i mindre hopar i en underjordisk kammare. Både fullvuxna och larver kan undantagsvis ses uppe på markytan.
Vårtbitare. Äggen kläcks någon gång i maj. Ut kryper millimetersmå larver som påminner om sina föräldrar, har full längd på antennerna men saknar vingar. Innan de blir vuxna ömsar de hud fem till sex gånger. Redan i det tredje stadiet kan man hos en del arter av vårtbitare se det utskott hos honorna som ska komma att växa ut till äggläggningsrör. Vinganlagen framträder först i näst sista stadiet som små flikar alldeles bakom halsskölden. I sista larvstadiet ser man tydligt de blivande flygvingarna. Mellan dem kan man skönja de underliggande täckvingarna. När djuret ömsar hud för sista gången och nu blir det färdiga, fullbildade djuret, läggs vingarna tillrätta så att täckvingarna ligger ovanför och skyddar flygvingarna. Samtliga vårtbitare blir fullbildade i juli. Då inträder spel- och parningsperioden och de olika arternas läten börjar höras. Under sensommaren och hösten sker också äggläggningen. De vuxna individerna lever relativt länge och de lyckas i regel klara sig igenom de första frostnätterna, men tvingas till sist att ge upp för vinterns köld och matbrist. I södra Sverige kan man ibland påträffa de sista djuren ända till början av december. Övervintringen sker sedan endast i form av ägg.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer