Grå flugsnappare
Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Grå flugsnappare Jerry Gunner

Texter: Tove von Euler, Ulf Johansson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Den grå flugsnapparen är en riktig långflyttare som kan flytta 20 000 km tur och retur. Det svenska beståndet uppskattas till omkring 1,5 miljoner häckande par (2012).

Biologi

Längd 14 cm.
Ovansidan är jämnfärgat gråbrun och hjässan är fint längsstreckad. Undersidan är gråvit och bröstet är diffust streckat. Vingen har en antydan till ljust vingband och ljus vingpanel. Den mörka näbben är platt och bred vid basen. Den har små borst vid mungiporna som underlättar fångsten av insekter. Ungfåglarna är till en början spräckliga. Efter ruggingen i slutet av sommaren liknar de vuxna individer, men kan ha enstaka gulbruna fläckar på ovansidan.

Habitat

Häckar i anslutning till skogsmark, i trädbevuxna betesmarker, trädgårdar och parker i hela landet. Den föredrar öppna miljöer och hittas ofta vid gläntor och i bryn.

Migrering

Flyttar i slutet av augusti till områden söder om ekvatorn ända ner till Sydafrika och återvänder i slutet av maj.

Födoval

Födan består av insekter som huvudsakligen fångas i luften.

Beteende

Den grå flugsnapparen sitter ofta på strategiska utsiktsplatser, t.ex. hustak, ledningar, stolpar eller grenar, med en typisk upprätt ställning. Den gör snabba utfall mot flygande insekter och återvänder sedan snabbt till utgångsplatsen eller en ny sittplats.

Fortplantning

Boet är format som en hylla med fri utsikt och placeras ofta i träd men ibland också på byggnader och i speciella holkar på husväggar. Honan lägger oftast 5 ägg, som ruvas i ca 14 dagar. Äggen är vita eller grönaktiga med brunröda fläckar och ca 21 mm långa och 13 mm breda. Ungarna matas av båda föräldrarna och lämnar boet efter 12-15 dagar.

Utbredning

Arten förekommer i större delen av Europa (saknas på Island), samt i nordvästra Afrika och västra Asien.Mediafiler på webben
Läs mer