Strandkvanneblomvecklare
Aethes dilucidana (Stephens, 1852)

Strandkvanneblomvecklare Aethes dilucidana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Aethes dilucidana (Stephens, 1852). Strandkvanneblomvecklare förekommer sällsynt i Ha, Vg och Bo. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever augusti till april på frön av strandkvanne.

Mediafiler på webben
Läs mer