Bitterfibblefrövecklare
Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)

Bitterfibblefrövecklare Eucosma balatonana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eucosma balatonana (Osthelder, 1937). Bitterfibblefrövecklare förekommer sällsynt i Sk och på Go. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av bitterfibbla, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Epiblema fulvana sensu Benander, 1950

Mediafiler på webben
Läs mer