Längsbandad strimmätare
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Längsbandad strimmätare Horisme vitalbata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775), hona, larv. Längsbandad strimmätare förekommer lokalt tämligen allmänt från Sm till GS. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på fältsippa, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer